Người ta xếp 300 quả quýt vào các cái túi nhỏ, mỗi túi nhỏ đó có 6 quả. Sau đó xếp các túi đó vào một cái thùng, mỗi thùng có 10 túi. Hỏi xếp được tất cả bao nhiêu thùng quýt?

A.

5 thùng

B.

6 thùng

C.

10 thùng

D.

8 thùng

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số túi quýt (mỗi túi quýt có 6 quả) là : 300 : 6 = 50 (túi) Số thùng quýt là: 50 : 10 = 5 (thùng) Đáp số: 5 thùng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...