Nguồn năng lượng khối nguyên để thực hiện một vòng tuần hoàn vật chất là:

A.

Thực vật.

B.

Động vật.

C.

Mặt trời.

D.

Khí quyển.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mặt trời.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.