Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với vận tốc 0,4 m/s trên phương Oy, trên phương này có 2 điểm P và Q theo thứ tự đó PQ = 15 cm. Cho biên độ a = 1 cm và biên độ không thay đổi khi sóng truyền. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là ? 

A.

0.        

B.

2 cm.        

C.

1 cm.        

D.

 -1 cm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: + Độ lệch pha giữa hai điểm P và Q: img1rad → hai thời điểm vuông pha nhau → khi P cực đại thì Q bằng 0.  

Vậy đáp án đúng là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...