Nguyên hàm của hàm số fx=sin3x

A. 13cos3x+C .
B. cos3x+C .
C. 13cos3x+C .
D. cos3x+C .
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.