Nguyên liệu trực tiếp điều chế tơ lapsan (thuộc loại tơ polieste) là:

A.

Etilenglicol và axitađipic.

B.

Axit terephtalic và etilenglicol.

C.

Axit ω-aminocaproic.

D.

Xenlulozơ trinitrat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Axit terephtalic và etilenglicol.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.