Nguyên nhân chính dẫn tới sự đối đầu căng thẳng giữa các nước ASEAN và ba nước Đông Dương từ năm 1979 đến cuối những năm 80 là

A. Tác động của Chiến tranh lạnh
B. Vấn đề Campuchia
C. Các nước Đông Dương đóng cửa nền kinh tế
D. Các nước ASEAN là đồng minh của Mĩ
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.