Nguyên nhân chính khiến Mĩ phát động cuộc Chiến tranh lạnh chống Liên Xô là:

A.

Do Mĩ lo sợ trước ảnh hưởng ngày càng to lớn của Liên Xô.

B.

Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa Mĩ và Liên Xô.

C.

Do Mĩ lo sợ sự mở rộng của hệ thống chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

D.

Do Mĩ tự cho mình có quyền lãnh đạo thế giới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đáp án đúng là B!  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.