Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nạn đói khủng khiếp của hơn hai triệu đồng bào miền Bắc cuối 1944 đầu 1945 là do

A.

Thực dân Pháp bắt dân ta bán thóc theo diện tích cày cấy

B.

Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay và thầu dầu

C.

Lương thực từ miền Nam không thể vận chuyển ra miền Bắc

D.

Vụ mùa năm 1945 thất thu do thiên tai

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phát xít Nhật bắt dân ta nhổ lúa, phá hoa màu để trồng đay và thầu dầu

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.