Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế - xã hội trong những năm 1980-1985 là gì?

A.

Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lý.

B.

Do quan hệ Việt Nam và Trung Quốc không bình thường.

C.

Do chính sách cấm vận của Mĩ

D.

Do hậu quả chiến tranh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Do sai lầm, khuyết điểm trong việc lãnh đạo, quản lý.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1975 Đến Năm 2000 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.