Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ra ngày càng phát triển là do:

A.

Nguồn lợi sinh vật biển ngày càng phong phú.

B.

Cơ sở chế biển thủy sản ngày càng phát triển..

C.

Tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại hơn.

D.

Lao động có kinh nghiệm ngày càng đông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho hoạt động khai thác hải sản xa bờ ở nước ra ngày càng phát triển là do tàu thuyền và ngư cụ ngày càng hiện đại hơn, các đội tàu công suất lớn đã có thể ra khơi xa nhiều ngày.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.