Nguyên nhân chung của sự phát triển kinh tế Mĩ, Nhật Bản sau chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

A.

Biết xâm nhập vào thị trường các nước.

B.

Nhờ quân sự hoá nền kinh tế.

C.

Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

D.

Giá nhập nguyên vật liệu từ các nước trong thế thứ ba với giá rẻ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...