Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến việc Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thế kỉ VII là 

A.

do chính quyền trung ương suy yếu 

B.

do đất nước rộng lớn chính quyền trung ương không cai quản nổi 

C.

do tình trạng cát cứ ở mỗi địa phương 

D.

do mỗi vùng lãnh thổ có những điều kiện và sắc thái riêng 

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

do chính quyền trung ương suy yếu 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.