Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự sụp đổ của chế độ XHCN ở Liên Xô và Đông Âu:

A.

Đã xây dựng một mô hình về CNXH chưa đúng đắn, chưa phù hợp

B.

Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới

C.

Những sai lầm về chính trị và tha hóa về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước

D.

Hoạt động chống phá của các thế lực chống CNXH trong và ngoài nước

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...