Nguyên nhân cơ bản nhất thúc đẩy nền kinh tế Mĩ phát triển nhanh chóng sau chiến tranh thế giới thứ hai là

A.

 áp dụng các thành tựu của cách mạng khoa học – kĩ thuật.

B.

 nhờ buôn bán vũ khí cho các nước tham chiến.

C.

 do tài nguyên thiên nhiên phong phú.

D.

 do trình độ tập trung tư bản và sản xuất.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 42, suy luận. Cách giải: Khác với Nhật Bản, con người được coi là vốn quý, là nhân tố quyết định hàngđầu thì đối với My, nơi khởi nguồn của cách mạng Khoa học - kĩ thuật thì nhân tố quyết định hàng đầu đưa đến sự phát triển của nền kinh tế Mỹ là ứng dụng thành tựu Khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.        Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.