Nguyên nhân của hiện tượng bất thụ thường gặp ở con lai giữa hai loài khác nhau là

A.

tế bào cơ thể lai xa mang đầy đủ bộ nhiễm sắc thể của hai loài bố mẹ.

B.

tế bào cơ thể lai xa không mang các cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

C.

tế bào cơ thể lai xa có kích thước lớn, cơ thể sinh trưởng mạnh, thích nghi tốt.

D.

tế bào cơ thể lai xa chứa bộ nhiễm sắc thể tăng gấp bội so với hai loài bố mẹ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

tế bào cơ thể lai xa không mang các cặp nhiễm sắc thể tương đồng.

Khi lai hai loài khác nhau, chúng có 2 hệ gen khác nhau, khi giao tử của 2 loài kết hợp với nhau → tạo ra hợp tử không mang các cặp NST tương đồng → con lai lưỡng bội thường bất thụ, không có khả năng sinh sản.

Sau đó cho các con lai này đa bội hóa tạo ra thể dị tứ bội hữu thụ (hay song nhị bội thể).

Ví dụ:            

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 60 phút - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.