Nguyên nhân gây mưa lớn cho Nam Bộ và Tây Nguyên vào thời kì đầu mùa hạ là do ảnh hưởng của khối khí:

A.

 Cận chí tuyến bán cầu Bắc.        

B.

Bắc Ấn Độ Dương.

C.

Cận chí tuyến bán cầu Nam.        

D.

Lạnh phương Bắc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nguyên nhân gây mưa lớn cho Nam Bộ và tây Nguyên vào thời kì đầu mùa hạ là do ảnh hưởng của khối khí Bắc Ấn Độ Dương.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.