Nguyên nhân gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối mùa hạ là do hoạt động của:

A.

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu Bắc.

B.

Gió tín phong xuất phát từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu Bắc.

C.

Gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến nửa cầu Nam.

D.

Gió Đông Bắc xuất phát từ áp cao Xibia.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Nguyên nhân gây mưa lớn và kéo dài cho các vùng đón gió ở Nam Bộ và Tây Nguyên vào giữa và cuối mùa hạ là do hoạt động của gió mùa Tây Nam xuất phát từ áp cao cận chí tuyến Bán cầu nam (sgk Địa lí 12 trang 42).

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.