Nguyên nhân nào làm cho sinh vật biển Đông phong phú, giàu thành phần loài?

A.

 Do có các dòng biển nóng và dòng biển lạnh hoạt động.

B.

 Do có diện tích rộng.

C.

 Do biển ấm quanh năm, nhiều ánh sáng, giàu ôxi.

D.

 Do nước biển có độ mặn thấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.