Nguyên nhân quyết định đến sự phân bố dân cư là:

A.Điều kiện tự nhiên.
B.Chuyển cư.
C.Lịch sử khai thác lãnh thổ.
D.Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Chú thích: Mục II, SGK/ 94 địa lí 10 cơ bản.

Vậy đáp án đúng là D.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Bài 24: Sự phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa - Địa lý 10 - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.