Nguyên nhân quyết định nhất đối với thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dấn Pháp xâm lược là

A.

toàn quân toàn dân đoàn kết dũng cảm chiến đấu.

B.

sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

C.

tính đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc Đông Dương.

D.

sự ủng hộ giúp đỡ của Trung Quốc, Liên Xô...

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.