Nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự xuất hiện chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì? 

A.

Giai cấp tư sản lúc này đã thống trị trên toàn thế giới 

B.

Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân ngày càng gay gắt

C.

Giai cấp công nhân đã bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng chính trị độc lập 

D.

Chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chủ nghĩa tư bản đã bộc lộ những hạn chế của nó.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...