Nguyên nhân thực dân Pháp đem quân tấn công Hà nội lần hai là:

A.

Nhà Nguyễn tiếp tục liên lạc với nhà Thanh

B.

Vì nhu cầu về thị trường ,nguyên liệu,nhân công

C.

Nhà Nguyễn không trả chiến phí cho Pháp

D.

Giải quyết vụ gây rối của Đuy-puy

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vì nhu cầu về thị trường, nguyên liệu, nhân công

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.