Nguyên tắc hoạt động của máy quang phổ dựa trên hiện tượng

A.

tán sắc ánh sáng.

B.

khúc xạ ánh sáng.

C.

phản xạ ánh sáng.

D.

giao thoa ánh sáng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tán sắc ánh sáng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.