Nguyên tố có năng lượng ion hóa nhỏ nhất là nguyên tố nào sau đây?

A.

Li.

B.

Na.

C.

K.

D.

Cs.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cs.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.