Nguyên tố M có 7 electron hoá trị, biết M là thuộc chu kì 4. M là :

A. 35Br và 25Mn.
B. 27Co.
C. 35Br.
D. 25Mn.
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.