Nguyên tố X nằm ở chu kì 3, nhóm VIA. X thuộc nguyên tố nào sau đây?  

A.

Nguyên tố f.        

B.

Nguyên tố s.

C.

Nguyên tố p.

D.

Nguyên tố d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Chu kì => số lớp e Nhóm => số e lớp ngoài cùng Viết cấu hình e của X, e cuối cùng được điền vào phân lớp nào thì nguyên tố thuộc họ đó Hướng dẫn giải: Chu kì 3 => có 3 lớp e Nhóm VIA => có 6e lớp ngoài cùng Cấu hình e của X là img1 Electron cuối cùng được điền vào phân lớp p nên X là nguyên tố p.

Vậy đáp án đúng là C. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.