** Nguyên tử hiđrô có bán kính quỹ đạo Bo trong cùng là r0 = 0,530.10−10 (m).

Vận tốc của êlectron trên mỗi quỹ đạo đó là:

A.

v2 = 2,72.103 (m/s); v3 = 1,82.103 (m/s).

B.

v2 = 1,09.106 (m/s); v3 = 0,730.106 (m/s).

C.

v2 = 1,19.1012 (m/s); v3 = 0,533.1012 (m/s).

D.

v2 = 1,54.106 (m/s); v3 = 1,26.106 (m/s).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

v2 = 1,09.106 (m/s); v3 = 0,730.106 (m/s).

Bán kính quỹ đạo của nguyên tử tỉ lệ với bình phương của các số nguyên liên tiếp nên:

r2 = 22r0 = 4r0 = 2,12.10−10 (m).

r3 =  32r0 = 9r0 = 4,77.10−10 (m).

Lực tác dụng giữa hạt nhân và êlectron trong nguyên tử hiđrô là lực hướng tâm làm cho êlectron quay tròn hạt nhân.

F = .

Với r2 thì = 1,19.1012 v2 = 1,09.106 (m/s).

với r3 thì  = 0,533.1012 v3 = 0,730.106 (m/s).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 6 Lượng tử ánh sáng - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...