Nguyên tử hidro đang tồn tại ở trạng thái cơ bản thì bị kích thích, khi đó electron duy nhất trong nguyên tử hidro chuyển lên trạng thái bị kích thích thứ 4. Vạch quang phổ trong đám quang phổ vạch của nguyên tử hidro:

A.

7.

B.

8.

C.

9.

D.

10.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

10.

Trạng thái kích thích thứ 4 ứng với n = 5, do đó số vạch quang phổ trong đám quang phổ của nguyên tử hidro là tổ hợp chập 2 của 5.

Ta có:

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...