Nguyên tử hiđrô ở trạng thái cơ bản có mức năng lượng bằng -13,6 eV. Để chuyển lên trạng thái dừng có mức năng lượng -3,4 eV thì nguyên tử hiđrô phải hấp thụ một phôtôn có năng lượng:

A.

4,0 eV.

B.

10,2 eV.

C.

 -10,2 eV.

D.

 17,0 eV.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: img1   

 

Vậy đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.