Nguyên tử khối trung bình của clo là 35,5. Clo trong tự nhiên có 2 đồng vị là Trac nghiem online - cungthi.vnTrac nghiem online - cungthi.vn. Phần trăm về khối lượng của Trac nghiem online - cungthi.vnchứa trong HClO4 (với hiđro là đồng vị Trac nghiem online - cungthi.vn, oxi là đồng vị Trac nghiem online - cungthi.vn) là :

A. 9,40%.
B. 8,95%.
C. 9,67%.
D. 9,20%.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm hóa học lớp 10 chương 5: nhóm halogen - đề ôn luyện số 3 - cungthi.vn

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.