Nhà máy thủy điện tương đối lớn đang được xây dựng ở Bắc Trung Bộ với công suất 320MW là:

A.

Vĩnh Sơn.

B.

A Vương.

C.

Bản Vẽ.

D.

Thác Mơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Bản Vẽ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.