Nhà thơ Tố Hữu, tác giả của bài "Lượm" tên thật là gì?

A.

Nguyễn Sen

B.

Nguyễn Tuân

C.

Nguyễn Kim Thành

D.

Minh Huệ

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.