Nhà văn Mác -két là người nước nào?

A.

Nga

B.

Anh

C.

Cô-lôm-bi-a

D.

Tây Ban Nha

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.