Nhân dân Campuchia đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam và Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ kể từ sau sự kiện

A.

         nước Cộng hòa Nhân dân Campuchia được thành lập.

B.

         họp Hội nghị cấp cao ba nước Đông Dương.

C.

         kí Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương.

D.

         Chính phủ Xihanuc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai của Mĩ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk trang, suy luận Cách giải: Ngày 18-3-1970, Chính phủ Xihanuc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai của Mĩ. Từ đây, nhân dân Campuchia sát cánh cùng nhân dân Việt Nam và Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ. => Nhân dân Campuchia đã sát cánh cùng nhân dân Việt Nam và Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ kể từ sau sự kiện chính phủ Xihanuc bị lật đổ bởi các thế lực tay sai của Mĩ.  Đáp án đúng là D!      

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...