Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn đã làm gì trên đường phố để phối hợp với lực lượng vũ trang chống quân xâm lược?

A.

Phá nguồn tiếp tế của địch.

B.

Không hợp tác với địch

C.

Dựng chướng ngại vật

D.

Dựng chướng ngại vật và chiến lũy.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Dựng chướng ngại vật và chiến lũy.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...