Nhận định không chính xác về vùng đồng bằng ở nước ta là:

A.

Tất cả các vùng đồng bằng nước ta đều là những châu thổ của các con sông với diện tích lớn, nhỏ khác nhau

B.

Nước ta có nhiều đồng bằng rộng châu thổ rộng lớn được hình thành tại các vùng sụt võng.

C.

Các đồng bằng duyên hải miền trung nằm ở chân núi ven biển, trong lòng có nhiều đồi sót và các cồn cát, đụn cát, đầm phá, chiếm một diện tích đáng kể

D.

Đồng bằng châu thổ sông Cửu Long là đồng bằng có diện tích lớn nhất nước ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tất cả các vùng đồng bằng nước ta đều là những châu thổ của các con sông với diện tích lớn, nhỏ khác nhau

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...