Nhận định nào đúng? Phạm tội quả tang là người

A.

chuẩn bị thực hiện tội phạm.

B.

khi đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện.

C.

bị nghi ngờ thực hiện tội phạm.

D.

đã thực hiện hành vi phạm tội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Phạm tội quả tang là người khi đang thực hiện tội phạm thì bị phát hiện.

Vì vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...