Nhận định nào dưới đây là chưa chính xác:  

A.

Các vật chất trong thạch quyển ở trạng thái cứng 

B.

Thạch Quyển di chuyển trên một lớp mềm, quánh dẻo như các mảng nổi trên mặt nước

C.

Thạch Quyển là nơi tích tụ và tiêu hao nguồn năng lượng bên trong của Trái Đất

D.

Các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người hiện nay chủ yếu diễn ra trên bề mặt thạch quyển  

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Thạch Quyển là nơi tích tụ và tiêu hao nguồn năng lượng bên trong của Trái Đất

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.