Nhận định nào dưới đây về tia hồng ngoại là không chính xác?

A.

Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy, có bước sóng lớn hơn ánh sáng đỏ.

B.

Chỉ những vật có nhiệt độ thấp mới phát ra tia hồng ngoại.

C.

Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

D.

Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chỉ những vật có nhiệt độ thấp mới phát ra tia hồng ngoại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.