Nhận định nào không đúng về cấu tạo và tính chất vật lí của các kim loại kiềm thổ?

A.

Khối lượng riêng tương đối nhỏ, chúng là những kim loại nhẹ hơn nhôm (trừ Ba).

B.

Độ cứng tuy có cao hơn kim loại kiềm nhưng nhìn chung là những kim loại mềm hơn nhôm.

C.

Mạng tinh thể của chúng đều có kiểu lập phương tâm khối.

D.

Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ Be).

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Mạng tinh thể của chúng đều có kiểu lập phương tâm khối.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 9

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.