Nhận định nào "không đúng" về phong cách nghệ thuật thơ Tố Hữu

A.

Nhà thơ trữ tình chính trị sâu sắc

B.

Nhà thơ luôn hướng tới cái ta chung với lẽ sống lớn,

C.

Nhà thơ của lí tưởng cộng sản, mang đậm tính sử thi.

D.

Nhà thơ của lí tưởng sống cao đẹp và khuynh hướng sáng tác theo cảm hứng thế sự.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Nhà thơ của lí tưởng sống cao đẹp và khuynh hướng sáng tác theo cảm hứng thế sự.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.