Nhận định nào sau đây không đúng về Liên bang Nga?

A.

Liên Bang Nga là quốc gia kế tục Liên Xô

B.

Liên Bang Nga đang xây dựng chủ nghĩa xã hội

C.

Nước Nga phải đối mặt với thách thức lớn là tình trạng không ổn định do sự tranh chấp của những đảng phái và những vụ xung đột sắc tộc

D.

Vị thế quốc tế của Nga ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Liên Bang Nga đang xây dựng chủ nghĩa xã hội

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.