Nhận định sau nói về ý nghĩa của thắng lợi nào? “Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất..., một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc."

A.

Giải phóng Huế - Đà Nẵng.

B.

Chiến thắng Điện Biên Phủ.

C.

Giải phóng Sài Gòn - Gia Định.

D.

Kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Cách giải: Nhận định trên là nói về ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.