Nhân tố có ý nghĩa quyết định dẫn đến việc Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước ở đầu thế kỉ XX là A. tác động của phong trào cách mạng trên thế giới. B. lòng yêu nước và nhãn quan chính trị của cá nhân. C. sự thất bại của các phong trào đấu tranh trong nước D. do ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản ở châu Âu.

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.