Nhân tố không đúng khi nói về thuận lợi đối với việc sản xuất muối ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ là:

A.

Người dân có kinh nghiệm lâu đời.

B.

Địa hình vùng bờ biển có nhiều vũng vịnh.

C.

Số giờ nắng và gió trong năm nhiều.

D.

Không có các hệ thống sông ngòi lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.