Nhân tố nào sau đây tác động chủ yếu đến sự thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn ven biển ở Bắc Trung Bộ?        

A.

Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ.

B.

Tăng cường phương tiện hiện đại để đánh bắt xa bờ.

C.

Mở rộng các cơ sở công nghiệp chế biến thủy sản.

D.

Phát triển cơ sở hạ tầng kĩ thuật dịch vụ nghề cá.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...