Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A.

Đột biến.

B.

Chọn lọc tự nhiên.

C.

Di - nhập gen.

D.

Giao phối không ngẫu nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Giao phối không làm thay đổi tần số alen của quần thể.     

Vậy đáp án là D     

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.