Nhận xét đúng nhất về vai trò và đặc điểm của nền công nghiệp Liên bang Nga là

A.

là xương sống của nền kinh tế Liên bang Nga.

B.

cơ cấu ngành công nghiệp ngày càng đa dạng.

C.

phát triển cả các ngành công nghiệp truyền thống và công nghiệp hiện đại.

D.

tất cả các ý trên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

tất cả các ý trên.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.