Nhân tố tiến hóa nào sau đây làm thay đổi tần số alen theo một hướng xác định?

A.

Chọn lọc tự nhiên.

B.

Giao phối không ngẫu nhiên.

C.

Di - Nhập gen.

D.

Biến động di truyền.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: CLTN là nhân tố tiến hóa có hướng làm cho tần số alen thay đổi theo hướng xác định

Vậy đáp án là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.