Nhật Bản đã mua bằng phát minh sáng chế 6 tỉ đô la tính đến năm nào?

A.

Năm 1968.

B.

Năm 1970.

C.

Năm 1969.

D.

Năm 1973.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Năm 1968.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.